Alle ruteavvik

 Ekstra anløp av Værøy lørdag 25. august på sambandet Bodø-Værøy-Moskenes
 15.08.2018